Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Sol vàng - Lệ Thu - Người kể chuyện tình


!/  SOL VÀNG_ELVIS PHƯƠNG:
https://www.youtube.com/watch?v=aBvlqn_bnk0
*
2/ SOL VÀNG - PHƯƠNG DUNG & GIAO LINH
https://www.youtube.com/watch?v=ifxTPVYsSzg


Không có nhận xét nào: