Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

ĐÔI NGẢ
ĐÔI NGẢ

Hai dòng sông, dòng đời xuôi chảy
Như chúng mình mỗi đứa một nơi
Còn gì không năm tháng dần trôi
Hai dòng đời, đôi người đôi ngả

Sông uốn mình bến bờ cách trở
Ai ngăn chia dòng nước hai màu
Gần bên nhau sao chẳng cùng nhau
Hai dòng chảy, nông sâu đâu nguồn cội

Sông xanh thẳm bên bồi bên lở 
Cù lao nào chất chứa phù sa
Cách trở phương trời ai chờ ai đợi
Có bao giờ gặp gỡ giữa đôi ta?

Nhớ những lần đi về chung lối 
Lòng thơ ngây chẳng nghĩ suy gì
Ước mộng đơn sơ tình như vở mới
Trong sáng yêu đời, ai biết ngày mai...

Rồi dòng đời cuốn trôi đôi ngả
Như dòng sông cách biệt hai màu
Tình chia xa hai phương trời lạ
Vời vợi tình buồn, thương quá ngày xưa!

Phạm Thị Minh-Hưng

Không có nhận xét nào: