Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

MẶC KỆ THỜI GIAN

Bảy mươi có mấy hãy vui tươi
Thi phú ung dung hát xướng chơi
Thong thả bụi trần vương mái tóc
Miệt mài cõi tạm cứ yêu đời
Thời gian mặc kệ như ly cạn
Tuổi tác lo gì dẫu mấy mươi
Một cõi chan hòa đời ấm áp
Tình yêu mộng đẹp chẳng hề vơi...

Phạm Thị Minh-Hưng

*
Tranh Thơ_Trần Dzung_SanJose'
Không có nhận xét nào: