Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

CẢNH MÙA THU


Chiêu Ấn - ngày 22-10-2014 trong công viên ở Toronto.


 

Không có nhận xét nào: