Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

GIÁNG SINH RỰC RỠ - Tranh Thơ - Silent Night - Jingle Bells

http://2.bp.blogspot.com/-E8-PrH2q9Xg/Urup-MoEr4I/AAAAAAAAeQ4/pSgTC4cSkkM/s1600/MartinPlace.jpg
Noel_Sydney_Hình Kim Oanh
*
         image

Không có nhận xét nào: