Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

TRANG NHẠC NNS & TNP 26.8.2016

Lá Thư Úc Châu
Trang Thư Nhạc cuối Tuần: 26 - 8  - 2016
1. Thề Không Phản Bội Quê Hương.
2. Về Với Mẹ Cha: Nguyễn Đức Quang - Duy Khánh - Gs TranNangPhung - HungThe - MacPhuongDinh - NNS
3. Người Đi Ngoài Phố: Anh Việt Thu - Như Quỳnh - Gs TranNangPhung - HungThe - MacPhuongDinh - NNS
4. Như Cánh Vạt Bay: Trịnh Công Sơn - Khánh Ly - Lệ Thu - Gs TranNangPhung - HungThe - MacPhuongDinh- NNS
5. Bao Giờ Anh Đưa Em Đi Chùa Hương: Song Ngọc - Trần Vấn Lệ -Ý Lan - Vũ Khanh - Gs TranNangPhung - HungThe - MacPhuongDinh - NNS
https://www.youtube.com/watch?v=35ESGt9Nll4&list=PL375B5E67362894A5&index=15
6. Đêm Bơ Vơ: Duy Khánh - Như Quỳnh - Quang Lê - GsTranNangPhung - HungThe - MacPhuongDinh - NNS
Tình thân,
NNS

Không có nhận xét nào: