Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

TRANG NHẠC NNS-TNP

TRANG NHẠC NNS-TNP

Lá Thư Úc Châu

Trang Thơ Nhạc cuối Tuần (20-8-16)
1. Hòn Vọng Phu (Bản mới): Lê Thương - Thái Thanh - Ánh Tuyết - Hx Ngàn Khơi - GsTranNangPhung - HungThe - MacPhuongDinh - NNS
Hòn Vọng Phu: (i) Đoàn Người Ra Đi, (II) Ai Xuôi Vạn Lý, (III) Người Chinh Phu Trở Về.
2. Tình Chàng Ý Thiếp: Y Vân - Phương Dung - Tuấn Vũ - Gs TranNangPhung - HungThe -  MacPhuongDinh -  NNS
3. Bao Giờ Em Quên: Duy Khánh - Như Quỳnh - Trường Vũ - Gs TranNangPhung - HungThe - MacPhuongDinh - NNS
4. Bông Lục Bình: Hà Phương - Hương Lan - Gs TranNangPhung - HungThe - MacPhuongDinh - NNS
https://www.youtube.com/watch?v=0aZNhnA5LHc&index=24&list=PL375B5E67362894A5
5. Xin Đừng Trách Đa Đa: Võ Đông Điền - Như Quỳnh - Gs TranNangPhung 
6. Sầu Viễn Xứ: Lam Phương - Lưu Hồng - Gs TranNangPhung - HungThe - MacPhuongDinh - NNS
Tình thân,
NNS

Không có nhận xét nào: