Chủ Nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2016

NGỌN LỬA CAO NGUYÊN - TRỌNG NHÂN - Ảnh DZUNG TRẦNẢnh Dzung Trần trưng bày tại Thư viện Dr.Martin Luther King.Jr. - SanJose'

*Không có nhận xét nào: