Chủ Nhật, ngày 15 tháng 5 năm 2016

BIỂN KHÓC TÌNH CHIA XA.
1 nhận xét:

văn hậu doãn nói...

Cá chết nhưng lòng ta không chết
Cá sẽ lại về khi sóng lặng, biển êm