Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

TÌNH MẸ
TÌNH MẸ

Tình Mẹ biển sóng dạt dào
Từ khi thơ dại con nào biết đâu
Công Cha Nghĩa Mẹ xanh mầu
Núi cao biển rộng sông sâu khó bì

Một đời con mãi khắc ghi
Thương Cha quý Mẹ lấy chi đáp đền
Bao nhiêu khó nhọc ngày đêm
Chăm lo muôn việc, ấm êm tháng ngày

Lo toan chẳng ngại hao gầy
Mũi kim sợi chỉ luôn tay Mẹ làm
Từ tấm bé đến lớn khôn
Mong con mấy đứa học hơn người đời

Mong cầu con sớm rạng ngời
Lòng Mẹ hớn hở, bùi ngùi thiết tha
Tình Mẹ biển lớn chan hoà
Một đời khuya sớm nhạt nhoà tuổi xuân!

Phạm Thị Minh-Hưng.

Không có nhận xét nào: