Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

Thơ Phổ Nhạc

CÕI HOANG
Em đi lạc chiều hoang
Chân vướng đầy cỏ dại
Mây thu buồn mênh mang
Hoa cỏ may ngút ngàn
Bàn tay nào ve vuốt
Đôi tà áo em ngoan
Dệt tình đầy hoa mộng
Áo phơ phất tình hồng...
Hoa cỏ may trắng quá
Như tình em trắng trong
Có điều chi lầm lỗi
Gối mộng tràn hư không!
Cõi hoang bước tả tơi
Mùa thu sầu diệu vợi
Tình ơi, nghìn cách trở
Một mình - Đêm chơi vơi!

Phạm Thị Minh Hưng
Thơ phổ Nhạc_ Nhạc sĩ Nhược Thu - Ca sĩ Lệ Tuyền
CÕI HOANG:
https://xa.yimg.com/kq/groups/89868255/1463323267/name/COI%20HOANG%20Co%20loi%2Emp3


Không có nhận xét nào: