Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

HOÀNG HẠC LÂU


Hoàng hạc về cõi thiên tiên,
Sương rơi lạnh lẽo hạc quên lầu vàng
Một mình lẻ bước hoang mang 
Vàng xưa phai nhạt úa tàn tơ duyên 
Lầu xa vẫn nhớ Người Tiên 
Bạch vân năm tháng quanh miền Hạc Lâu 
Hán Dương sông nước xanh màu 
Cỏ thơm Anh Vũ đẫm sầu nhớ nhung...!

Phạm Thị Minh-Hưng

Không có nhận xét nào: