Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

THẢ BAY THEO GIÓ_THOÁNG HƯƠNG XƯA

Thả bay theo gió
Thoáng hương xưa chợt quay về
Hương xưa thoáng chạm cơn mê tuổi chiều
Xưa hương thoáng gợi niềm yêu
Thả hồn hoang dại trong chiều gió bay
Sợi tơ quấn quýt đêm ngày
Sao không níu chặt buông tay để buồn?
Mùa thu hờ hững giọt tuôn
Lòng em chừng đã nặng buồn hơn vui
Thiên hương rơi xuống ngậm ngùi
Có ai gói lại được mùi tóc xưa?
Để trong một sớm mai mưa
Thả bay theo gió cho vừa nhớ nhung

S@...

Displaying ảnh.JPG

Không có nhận xét nào: