Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

HƯƠNG XƯA CÒN MÃI


Phú Quốc Hè 2014


Hương Xưa Còn Mãi

Thoáng hương xưa đến nào hay

Hương xưa chợt hiện, tỉnh say giấc nồng
Xưa hương thoảng chút tình hồng
Vẫn còn đâu đó để lòng chơi vơi

Cất vào giữ nhé tình ơi

Tơ trời sợi mỏng biết nơi nao tìm?
Thu buồn chiếc lá lặng im
Hững hờ gió cuốn nổi chìm chân mây

Thoáng hương xưa vẫn ngất ngây

Vần thơ rơi rụng níu tay tháng ngày
Chiều thu mây tím giăng đầy
Hương-xưa tựa bóng tình-say kiếp nào...

Phạm Thị Minh-Hưng.
*
DÁNG XUÂN:
https://www.youtube.com/watch?v=T1LXpZdXWzE

Mời xem thêm tại:

Không có nhận xét nào: