Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

I Who Have Nothing - ANDRE RIEU & JSO - I WILL FOLLOW HIM


                  ( bấm vô hình , PLS_TQĐ hình nền thất tình-độc )
Hình nền thất tình - cô độc
I WILL FOLLOW HIM
Tud-du-dud, tud-du-dud, tud-du-dud
Tu-de de de du, dud tu-de-tu de,dud...
Love him, I love him, I love him
And where he goes I'll follow
I'll follow, I'll follow
I will follow him
Follow him wherever he may go
There isn't ocean too deep
A mountain so high it can't keep me away
I must follow him
Follow him
Ever since he touched my hand I knew
That near him I always must be
And nothing can keep him from me
He is my destiny
Destiny
I love him, I love him, I love him
And where he goes I'll follow
He'll always be my true love
My true love, my true love
From now until forever, forever, forever
Follow him
I know I'll always love him, I love him ,I love him
I'll follow, I'll follow...fade
A mountain so high it can't keep,keep me away
Away from my love

I Will Follow Him
Ca sĩ: Ái Trinh
Sáng tác: Nhạc Quốc Tế; Lời Việt: Ái Trinh

Tud-du-dud, tud-du-dud, tud-du-dud
Tu-de de de du, dud tu-de-tu de,dud...
I Love him, I love him, I love him
And where he goes I'll follow
I'll follow, I'll follow

Lạy Thiên Chúa dấu yêu. Từ ngàn xưa Ngài đã chọn con gọi con.Không có ngọn núi nào quá cao, không có biển lớn nào quá sâu cách ngăn tình con.
Lạy Thiên Chúa của con, từ khi con đã biết Ngài thương Ngài yêu. Ngài đã đến cứu rỗi hồn xác con. Ngài đã đến thánh hiến đời sống con dẫn con vui bước theo Ngài
I love him, I love him, I love him
And where he goes I'll follow
He'll always be my true love
My true love, my true love
From now until forever, forever, forever
Trọn đời con hiến dâng, niềm tin niềm vui hạnh phúc của con. Cho dẫu có sóng gió vùi lấp con, con quyết mãi mãi cùng Ngài bước, vững bước trong niềm vui, vui bước theo Ngài luôn.


Không có nhận xét nào: