Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Giáng Sinh Nguyện Cầu_Thơ PTMH - Tháng 12 có điều bí mật...


image

Lạy Chúa, Con là Người ngoại Đạo
Nhưng Tin có Chúa ở trên cao...
Noel ngời sáng trên trần thế
Lấp lánh ngàn sao... Con Nguyện Cầu...
PTMinh-Hưng

*

Không có nhận xét nào: