Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Tell Me Why_Hadeel Shamallakh - Đồng Hồ Kỳ Lạ

http://youtu.be/yTY9I6dTvPs
12 years old british palestinian talanted girl, Hadeel Shamallakh
In my dreams, Children sing
A song of love for every boy and girl
The sky is blue, the fields are green
And laughter is the language of the world
Then I wake and all I see is a world full of people in need

Tell me why,(why) does it have to be like this
Tell me why, (why) is there something I have missed
Tell me why, (why) cause I don't understand
When so many need somebody
We don't give a helping hand
Tell me why

Every day, I ask myself
what will I have to do to be a man
Do I have, to stand and fight
To prove to everybody who I am
Is that what my life is for?
To waste in a world full of war

Tell me why, (why) does it have to be like this
Tell me why, (why) is there something I have missed
Tell me why,(why) cause I don't understand
When so many need somebody
We don't give a helping hand
Tell me why (Tell me why)
Just tell me why (why, why, why)

Tell me why, (why) does it have to be like this
Tell me why, (why) is there something I have missed
Tell me why, (why) cause I don't understand
When so many need somebody
We don't give a helping hand
Tell me why (Why why, does the tigers run?)
Tell me why (Why why, do we shoot the gun?)
Tell me why (Why why, do we never learn?)
Find More lyrics at www.sweetslyrics.com
Can someone tell us why we let the forests burn

(why why do we say we care?) tell me why
(why why do we stand and stare?) tell me why
(why why do the dolphins cry?) tell me why
can someone tell us why we let the ocean die

(why why if we're all the same?) tell me why
(why why do we pass the blame?) tell me why
(why why does it never end?)
can someone tell us why we cannot just be friends

(why why do we close our eyes?)
(why why do we really lie?)
(why why do we fight for land?)
can someone tell us why cause we don't understand
why why?
Đồng hồ kỳ lạ:
 
**-- Click vào link dưới đây sẽ có một cái đồng hồ rất kỳ lạ:
Khi màn hình hiện ra, click vào đám người thì họ sẽ xếp thành giờ (hoặc là thành  kim chỉ giờ, phút , giây, hoặc người xếp thành con số chỉ giờ mỗi  khi click thay đổi.). Đồng hồ này rất chính xác, nó phù hợp với giờ giấc ghi trên computer của người đang play nó. Dù ở bất cứ nơi đâu.  

Không có nhận xét nào: