Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Qui Nhơn đôi mắt người xưa -** Tình Ca Qui Nhơn_Nguyen Dinh Son  Ảnh Nguyễn Sơn
 **
ảnh(28).JPG 
Tuổi Hoa.


Qui Nhơn đôi mắt người xưa

Qui Nhơn một thời áo trắng với những kỷ niệm hồng

Không có nhận xét nào: