Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Mơ Bóng Trăng Xưa_PTMH - Trăng Chiều_Hiền Thục


Trăng 16 - 25-02-2013_QLuc

MƠ BÓNG TRĂNG XƯA

Trăng vàng lững thững mấy tầng cao
Tỏa bóng mơ hồ đáy nước sâu
Lặng lẽ sương rơi vương nhánh cỏ
Riêng mình vàng võ mắt canh thâu
Hư hao tỉnh thức đêm huyền ảo
Héo úa hằn sâu những nỗi đau
Cách biệt phai mờ bao kỷ niệm?
Đâu thời gấm lụa mộng Trăng Sao...

Phạm Thị Minh-Hưng

Displaying ảnh(40).JPG
 

Không có nhận xét nào: