Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

MƯA SẦU CHƠI VƠI


MƯA SẦU CHƠI VƠI 

Mưa buồn suốt tháng Tư sầu
Mưa rơi chất ngất bên lầu nhớ nhung
Mưa rơi lá rụng ngoài song
Mưa tê tái giọt cho lòng ưu tư

Mưa trên biển vắng chiều thu
Mưa thương mưa nhớ ai mù mịt xa
Mưa vương gót ngọc thềm hoa
Mưa chi ướt bước lụa là chiều mơ...

Ước gì tình đẹp ý thơ
Quên đi tình lỡ tháng Tư nát nhầu
Tình hoài mong, mãi xanh mầu
Nghìn trùng xa cách dãi dầu nhớ thương...

Phạm Thị Minh Hưng.

Không có nhận xét nào: