Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

CẢNH MÙA THU dọc theo NIAGARA PA RKWAY - CANADA

http://tranhthoptmh.blogspot.com/2015/10/bo-hinh-canh-mua-thu-chup-o-vung.html
&
Mời xem tiếp đợt 2 bộ hình cảnh mùa thu chụp ngày 24-10-2015 dọc theo Niagara Parkway. 
Cầu biên giới Queenston-Lewiston Canada&Hoa kỳ

Dufferin Islands

PH-HCA

Không có nhận xét nào: