Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

QUYỂN LỊCH VẠN NIÊN


01 cuốn Lịch dùng Muôn Năm !!
Từ nay, muốn biết ngày Tết , cúng giỗ,... chúng ta không cần phải mua lịch ở các cửa hàng Á-châu nữa.
Click vào link này, sẽ thấy tờ lịch của ngày hôm nay:
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/
Muốn giở đến bất kỳ ngày nào khác, chỉ cần điền ngày ấy vào dòng cuối tờ lịch này, rồi click OK, là có ngay tờ lịch muốn tìm.

Nhớ save "quyển lịch" này vào Favorites.

http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/

Không có nhận xét nào: