Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

TOI MUỐN MANG HỒ GƯƠM ĐI


THƠ_Trần Mạnh Hảo

Sao Hồ Gươm biết tôi chia xa?
Mà run cho mọi bóng cây nhòa
Mà im im hết nghìn tăm cá
Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa?
 
Gió níu hoàng hôn xuống đáy tranh
Lá rụng, trời xao động cổ thành
Đổi dòng, sông gửi hồn ngưng đọng
Mượn hồ trả kiếm lại trời xanh
 
Tôi muốn mang hồ đi trú đông
Mà không khiêng vác được sông Hồng
Mà không gói nổi heo may rét
Đành để hồ cho gió bấc trông!
 
Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây?
Mà thương ôm bóng kẻ lưu đầy
Mà lau đôi mắt tôi bằng sóng
Mà cả trời kia xuống hết cây …

Quang Lý thể hiện
Lời bài hát của NS.Phú Quang phổthành nhạc
 
 
Tôi muốn mang Hồ Gươm đi
 
Sao Hồ Gươm biết tôi chia xa
mà run run cho từng bóng cây nhòa
mà im im lặn hết ngàn tăm cá
mà thở chiều lên khắp cỏ hoa
 
Gió níu hoàng hôn xuống tận giấc mơ
Cổ Thành xưa ngơ ngẩn lá thu mưa
nhờ dòng sông gửi chút tình xa vắng
mượn Hồ Gươm gọi nắng từ trời xanh
 
Tôi muốn mang Hồ đi trú đông
nhưng làm sao mang nổi được sông Hồng
Làm sao gói nổi heo may rét
thôi đành để hồ cho gió bấc trông
 
Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây
mà trùm yêu thương lên bóng vai gầy
mà lau mắt tôi bằng ngàn con sóng
mà thả trời xanh xuống trên từng nhánh cây 

Không có nhận xét nào: