Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

TẶNG EM ÁO LỤA VÀNG - VỌNG NGHĨ


Ảnh Trần Dung_SanJose'e
*
Vọng nghĩ

Quê hương: dòng suối đầu thu
Còn đây: chiếc lá rừng nhu rụng về
Gió đưa giông đẩy bộn bề
Tha hương một kiếp ê chề chiếc thân
Cội nguồn dòng nước sông Ngân
Đưa thân trôi xuống cõi trần gian nan
Trôi theo ngàn hạt cát vàng
Trôi xa, xa mãi trong ngàn chiều buông
Xa quê nghĩa nhớ tình vương
Cội nguồn cách trở mến thương từng hồi
Còn gì đâu, chút tình thôi
Úa vàng chiếc lá đang trôi vào chiều
Tàn phai, rời rã, liêu xiêu
Quê miên viễn, thân tiêu điều còn đâu!
Phan Hạnh 05/6/2014.
PH - N.T.Hoàng

Không có nhận xét nào: