Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

GỬI MẸ_Lưu Quang Vũ - MẸ LÀ TẤT CẢ



Những người mẹ đã 70 - 80 tuổi vẫn còng lưng kiếm ...


 


Không có nhận xét nào: