Thứ Ba, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Tình Khúc Buồn - Thơ Phạm Duy Quang - Nhạc Ngô Thụy Miên - Vũ Khanh - Tuấn Ngọc


Không có nhận xét nào: