Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

TT OBAMA ở VN _ YT của NAM AIR
Bài phát biểu quan trọng của TT Obama trong ngày 23/5/2016 (Thứ 2) tại Hà Nội -VN


https://www.youtube.com/watch?v=UoT0_1Xb2bw
Bài phát biểu với những nhà hoạt động dân sự tối T4-24/5/2016 tại SaiGon.

https://m.youtube.com/watch?v=erJDaVTOJAs&itct=CBIQpDAYBSITCLPIj5Cq-cwCFZwVWAodWbQHKTIHcmVsYXRlZEi8s--u9Z-9wlI%3D

Không có nhận xét nào: